Altar ikenga – Cultura igbo (Nigeria)

39 x 49 x 10,5 cm. – Mediados del s. XIX