Figura femenina – Cultura montol-basa-nge (Nigeria)

72,5 x 17,5 x 11 cm. – Transición del siglo XIX al XX.