Muñeca de la fertilidad akua ba – Cultura ashanti (Ghana)

Muñecas de la fertilidad akua ba - Cultura Ashanti (Ghana)

24 x 9 x 2,5 cm. – Primer tercio del siglo XX.