Figura femenina – Cultura bakongo, subestilo bembe (R.D. Congo)

Relicario con figura femenina - Cultura bembe (R.D. Congo)

16 x 4,7 x 4,5  cm. – Finales del siglo XIX a principios del XX